BRF KISTA ÄNGAR 2 VÄLKOMMEN TILL BRF KISTA Läs de senaste nyheterna i vårt nyhetsflöde. Läs senaste nyheterna BRF KISTA ÄNGAR 2 Föreningen Kista Ängar 2 grundades år 2000 och
består av 67 bostadsrätter med total boyta om ca 5 467 kvm.
FASTIGHETSFÖRVALTNING
FELANMÄLAN 08-20 75 80

Valberedning

Till varje årsstämma föreslår valberedningen ny styrelse. Kontakta gärna själv valberedningen om du är intresserad av styrelsearbetet. Valberedningen består av Björn Lind Jellingegränd 6 och Mia Päärni Hillerödsgränd 19 (073 648 54 21).

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.