Nyheter

oktober 2018

Kallelse till Extra stämma, måndag 29 oktober 2018, Café Capri, Kronborgsgränd 14, kl 19:00

  Kallelse till Extra stämma Måndag 29 oktober 2018 Café Capri, Kronborgsgränd 14 kl 19:00 Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Fastställande av röstlängd Information om aktuella läget i föreningen Val      a)Ordförande för föreningen      b)Kassör för föreningen      c)Två suppleanter      d)Eventuella ytterligare val 9 Information från ADEX och revisor Avslutande Det är av största vikt att ALLA som vill se [...]

augusti 2018

Asfaltering till garaget nu på torsdagen den 30 augusti

Vi skall asfaltera om nedfarten till garaget nu på torsdagen den 30 augusti.  Detta innebär att vi kommer stänga av nedfarten för både in- och utpassering mellan kl 06:00-15:00.  Samtliga tillstånd gäller under denna dag på all markparkering Kolding 3 & 4 i området.  Eventuell felparkering på annan mark än den Atrium Ljungberg äger ansvara vi ej för.   Hälsningar Atrium Ljungberg

maj 2018

Gemensam städdag söndagen den 27-5-2018!

gemensam-staddag-27-05-2018 // För mer information gällande städdagen och hur du anmäler dig, se PDF-filen genom att klicka på ”Läs mer…”! // Nu när vintern lossat sitt grepp börjar det bli hög tid att röja och städa på vår gård, trapphus, förråd och hem. Därför organiserar vi en gemensam städdag där vi kommer att börja dagen med att samlas vid innergården den 27 maj kl. 11.00. Självklart bjuder vi alla som har hjälpt till på grillning och dryck på innergården! Vänliga hälsningar Styrelsen BRF Kista Ängar 2

januari 2018

Välkomna till Brf Kista Ängar 2!

Hej alla medlemmar! Efter gediget arbete har vi äntligen fått igång vår helt nya och fräscha hemsida. Här kommer vi framöver lägga ut all information gällande styrelsearbetet. Se till att utforska vår nya hemsida ordentligt för att lära känna den nya plattformen. Vi i styrelsen är ivriga att nu kunna dela med oss av vårt arbete med att förbättra alla aspekter av vår Brf! Vi kommer i framtiden vara mycket mer frekventa med att föra över det vi har att förmedla [...]