Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/webvol21/3g/kai4lr9lyoto4kj/brfkista.se/public_html/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Kallelse till Extra stämma, måndag 29 oktober 2018, Café Capri, Kronborgsgränd 14, kl 19:00 – Brf Kista Ängar 2

Kallelse till Extra stämma, måndag 29 oktober 2018, Café Capri, Kronborgsgränd 14, kl 19:00

Kallelse till Extra stämma, måndag 29 oktober 2018, Café Capri, Kronborgsgränd 14, kl 19:00

 

Kallelse till Extra stämma

Måndag 29 oktober 2018

Café Capri, Kronborgsgränd 14

kl 19:00


Dagordning
  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Information om aktuella läget i föreningen
  9. Val
     a)Ordförande för föreningen
     b)Kassör för föreningen
     c)Två suppleanter
     d)Eventuella ytterligare val
9 Information från ADEX och revisor
  1. Avslutande

Det är av största vikt att ALLA som vill se en fungerande styrelse och förening kommer till stämman!
Lika viktigt är att vi hittar lämpliga personer till de styrelseposter som kan besättas.
Kontakta valberedningen.
Mia Päärni Hillerödsgränd 19
tel: 073 648 34 21
e-mail: mia.paarni@gmail.com
I samband med mötet kommer lite plockmat att serveras.