Gårdsrenovering – Underlag

Gårdsrenovering - Underlag

Alla underlag gällande gårdsrenoveringen.

Utlåtande över Statusbesiktning

Underlag överlåtna från projektansvarige Lazaros Amanitidis

Kostnader för innergården